Prace projektowe :

 • projekty koncepcyjne i techniczne
 • schematy funkcjonalno-przestrzenne
 • wizualizacje
 • projekty nawadniania, oświetlenia i nawierzchni
 • aranżacja zielenią : balkonów, tarasów, dachów i wnętrz
 • inwentaryzacje dendrologiczne i gospodarka drzewostanem
 • nadzory i kosztorysy

Wykonawstwo :

 • sadzenie roślin
 • systemy nawadniania montaż-serwis
 • odwodnienia liniowe
 • zagospodarowanie wody deszczowej
 • stabilizacje gruntu
 • niwelacje i przygotowanie terenu
 • trawniki z rolki i siewu
 • wycinka drzew
 • sztuczna darń trawnikowa
 • tarasy drewniane i kompozytowe
 • zielone dachy
 • elementy małej architektury
 • pergole, altany i treliaże
 • elementy wody w ogrodzie
 • baseny i jacuzzi
 • pielęgnacja zieleni – pełen zakres